Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadziła nakaz raportowania informacji dotyczących różnych operacji logistycznych do ZSMOPL. Taki obowiązek mają przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.

Podmioty objete obowiązkiem raportowania, muszą codziennie przesyłać informację na temat obrotu do Ministerstwa Zdrowia. Jest to duże obciążenie dla systemów informatycznych przedsiębiorstw. W przypadku firm o większych obrotach, konieczne staje się przygotowanie specjalnych, dedykowanych rozwiązań, dostosowujących systemy sprzedażowe do obowiązku raportowania.

Firma Hogart przygotowała kilka produktów mogących pomóc w raportowaniu do Ministerstwa. Nasze rozwiązania dostosowane są zarówno do małych firm jak i dużych przedsiębiorstw.

ZSMOPL HOGART – DLA KOGO?

Firma Hogart posiada cztery warianty integracji ze ZSMOPL:

1. Professional jest to pełna wersja aplikacji przeznaczona dla dużych hurtowni, producentów oraz sieci aptek.

2. Lite to wersja aplikacji przygotowana dla średnich firm, a także sieci aptek.

3. Ultra lite sprawdzi się dla małych producentów, dostawców składników oraz pojedynczych aptek.

4. Service jest to usługa wysyłania ZSMOPL na podstawie danych z pliku. Polecana dla firm, które nie posiadają integracji z systemem ERP.

JAK WYGLĄDA PROCES RAPORTOWANIA DO ZSMOPL?

Proces przebiega w następujących krokach:

1. Pobranie informacji z systemu/systemów źródłowych.

2. Tworzenie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML.

3. Wysyłanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL.

4. Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych z ZSMOPL.

5. Rejestrowanie potwierdzenia z systemu w logu.

6. W przypadku błędu – zarejestrowanie w logu i wysłanie powiadomienia mailowego o błędzie na adres mailowy.

warianty

CO OFERUJE HOGART W RAMACH WDRAŻANIA ZSMOPL?

W zakresie wdrażania oprogramowania ZSMOPL Hogart oferuje wsparcie od A do Z: od wprowadzenia systemu, przez analizę danych, dopracowanie ich źródeł lub ustalenie struktur przygotowanych przez Klienta. Hogart ZSMOPL można zintegrować ze wszystkimi programami finansowo – księgowymi.

Hogart może też zająć się samodzielnie wysyłaniem informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w ramach wcześniej wspomnianej opcji ZSMOPL Hogart Service. Dlatego, jeśli nie możesz zintegrować swojego systemu z ZSMOPL, wyślij firmie wszelkie potrzebne informacje, a oni zajmą się resztą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na https://www.hba.hogart.com.pl/zsmopl/.

O firmie HOGART

Hogart od lat dostarcza rozwiązania informatyczne dla księgowości i finansów. Zaawansowana wiedza i bogate umiejętności w zakresie finansów, analityki i IT pozwoliły zrealizować firmie już ponad 600 projektów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło, że firma jest dziś partnerem wielu światowych korporacji informatycznych.